Czym jest metapoznanie?

Trening metapoznawczy to interwencja poznawczo-behawioralna. Ma na celu zmniejszenie tych specyficznych zniekształceń poznawczych, które są obecne pomimo systematycznego leczenia farmakologicznego i produktywnego łagodzenia objawów. Ważnym uzupełnieniem jest niwelowanie przewlekłych objawów psychicznych utrzymujących się pomimo leczenia ogólnoustrojowego. Ma ono na celu zmniejszenie poziomu przeżyć emocjonalnych i zaangażowania w treści urojeń czy halucynacji. Dzięki temu chora osoba może poprawić jakość swojego życia.

Jak wygląda trening metapoznawczy w Warszawie?

Trening metapoznawczy prowadzony w centrum medycznym Salus Pro Domo ma dwie formy: indywidualną i grupową. Pierwsza z nich składa się z 10 ustrukturyzowanych sesji, które ustalone zostają na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy neuropoznawczej. Co ważne, może być modyfikowana w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości. Z kolei trening grupowy to seria 8 spotkań, gdzie głównym celem jest pokazanie, że inni ludzie mają podobne problemy. To również nauka poprzez konfrontację i analogię do pozostałych członków grupy.

Trening metapoznawczy dla osób ze schizofrenią — dlaczego warto?

Trening metapoznawczy dla osób ze schizofrenią to bardzo odpowiedzialne zajęcie, które powinno być podejmowane przez doświadczonych terapeutów. Właśnie z tego powodu warto zapoznać się z ofertą centrum medycznego SalusProDomo. Osoby cierpiące na schizofrenię trafią tam pod opiekę doświadczonych profesjonalistów, którzy wiedzą, jak poprowadzić trening metapoznawczy w optymalny sposób. Potwierdzeniem ich najwyższej jakości są liczne certyfikaty oraz szkolenia. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala na skuteczne prowadzenie treningu metapoznawczego.